Гордашівка
Тальнівський район, Черкаська область

До чергової сесії проект рішення «Про перегляд тарифів на водопостачання комунальногопідприємства «Джерело»

 Додаток  № 1    

 

 

Норми споживання

для комунального підприємства КП «Джерело»

Гордашівської сільської ради                                                                                                                    Тальнівського р-н Черкаської обл.                                                      

Найменування водоспоживача

Один. виміру

Норма водоспоживання л.

К-ть роб. днів на рік

К-ть водоспоживачів

                     водоспоживання

/тис .м. куб./ на рік

М. куб. на міс на 1 споживача

 

 

 

Населення

 

Чол..

80

365

572

16,474

2,4

 

 

 

Водокористування з дворових колонок

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Корови молочні

 

Гол.

50

365

56

10,08

1,5

 

 

 

Коні робочі

 

Гол.

50

365

5

90,00

1,5

 

 

 

Разом

 

 

 

 

 

17,572

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

 

Т.В.О. директора                                        І.І. Баланюк

 

 

 

 

 

                                                                          Додаток №2

 

 

Розрахунок планового тарифу на водопостачання                                                                                                                                                                                                                                   (відповідно до постанови КМУ від 01,06,2011 року № 869)по комунальному підприємству «Джерело»Гордашівської сільської ради

 

                Складові тарифу

                                                                         водопостачання

Рівень витрат на 1 куб. м.

Рівень витрат всього, грн

1.       Витрати операційної  діяльності

11,60

203740

1.1

Планова виробнича собівартість

7,07

124284

 

А

Прямі матеріальні витрати

4,20

73720

 

Б

Прямі матеріальні витрати на оплату праці

2,49

43800

 

В

Інші прямі витрати

0,06

1040

 

Г

Змінні загально  виробничі та постійні розподіленні загально виробничі  витрати

0,33

5724

1.2

Адміністративні витрати

1,45

25456

1.3

Витрати на збут

3,07

54000

1.4

Інші операційні витрати

 

 

 

Нас.

Бюдж.

інші

 

 

 

                           Всього:

 

 

 

 

 

 

2.       Фінансові витрати

 

 

 

 

 

 

3.       Повна планова собівартість (ПС)

 

 

 

 

 

 

4.       Витрати із здійснення капітальних інвестицій (П)

 

 

 

 

 

 

5.        Запланований прибуток (рентабельність) 0%

 

 

 

 

 

 

6.       Економічно обґрунтований тариф

 

 

 

 

 

 

7.       ПДВ 20%

 

 

 

 

 

 

8.       Економічно обґрунтований тариф з ПДВ (п.6+п.7)

 

 

 

 

 

 

                       

 

Т.В.О. директора                                         І.І. Баланюк

                                                                      Розрахунок   на витрати

 

 

                     Стаття витрат

                                              водопостачання

 

Сума грн.

Оплата праці персоналу ,що забезпечує збут  послуг

Основна зарплата

54000

Відрахування на соціальні заходи

 

 

Витрати на єдиний податок найманих працівників

 

 

Витрати на виготовлення абонентських  книжок, договорів

 

 

Амортизація та ремонт основних засобів,необоротних матеріальних активів

 

 

Амортизація нематеріальних  активів

 

 

Відрахування житлово-комунальним організаціям за збір абонентської плати

 

 

Інші витрати , пов`язані із збутом послуг,банки (виготовлення печатки)

 

 

Всього витрати на збут

 

54000

 

 

 

       

 

 

                                           Розрахунок прямих матеріальних витрат на оплату праці

                                                          

                                                                        Стаття витрат

                         водопостачання

Основна заробітна плата виробничих робітників

43800

Додаткова заробітна плата виробничих робітників

-

Інші заохочувальні та компенсаційні виплати

-

Всього прямих матеріальних витрат

43800

 

 

Розрахунок  інших прямих витрат

 

                                                                 Стаття витрат

                             водопостачання

Підрахунки на соціальні заходи

 

Амортизація основних виробничих засобів і інших невиробничих матеріальних активів

1040

Орендна плата

 

Усього інших прямих витрат

1040

 

 

 

Розрахунок адміністративних витрат

 

                                                          Стаття витрат

                            водопостачання

Витрати на утримання апарату управління підприємством та іншого загальногосподарського персоналу

 

Витрати на службові відрядження

1000

Єдиний соціальний внесок

21516

Амортизація основних засобів,інших матеріальних  необоротних активів, нематеріальних активів загальногосподарського призначення

-

Плата за  розрахунково – касове обслуговування та інші послуги банків

900

Інші витрати загально – господарського призначення, канц. товари

1000

Всього адміністративних витрат

25456

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                        

 

 

 

 

                        Розрахунок прямих матеріальних витрат

Стаття витрат

                                              водопостачання

Алгоритм розрахунку

Сума,грн

Сировина і матеріали

 

8000

Ремонт насосу 

 

8000

Виконання ремонтних робіт

 

3000

Послуги автокрану

 

1500

Електроенергія на технологічні потреби

 

25920

Паливно – мастильні матеріали

 

3300

Купівля насосу

 

20000

Послуга екскаватора

 

4000

Всього прямих нематеріальних витрат

 

73720

       

 

 

Розрахунок змІнних загально –виробничих витрат

Стаття витрат

водопостачання

Алгоритм розрахунку

Сума ,грн

Витрати на вдосконалення технологІї й організацІї виробництва

 

1028

Витрати на дезинфекцІю ,хлорування та аналІзи якостІ води

 

1600

Податок за надра

 

3096

Всього загально –виробничих витрат

 

5724