Гордашівка
Тальнівський район, Черкаська область

П О Л О Ж Е Н Н Я про проведення конкурсу на визначення виконавця робіт по розробці Генерального плану забудови території с.Гордашівка,

Додаток №2 до рішення сесії Гордашівської

                                                                                      сільської ради №9/3 від 14.07.2016 року.

                                                                                     

                                                           

П О Л О Ж Е Н Н Я

про проведення конкурсу   на визначення виконавця робіт по розробці Генерального плану  забудови території  с.Гордашівка, Черкаської області.

                                                   І.ЗАГАЛЬНІ  ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Конкурс проводиться  з метою визначення замовника, якому буде надано право на розробку Генерального плану забудови території с.Гордашівка та відбору найкращих умов для такої розробки.

1.2. Для забезпечення проведення конкурсу створюється конкурсна комісія,  склад якої затверджується  сесією сільської ради.

1.3. Організатором проведення конкурсу є Гордашівська сільська рада .

1.4. Учасниками конкурсу  повинні   бути  проектні організації,  що подали конкурсній комісії документи, які  в повному обсязі відповідають   умовам та вимогам цього Положення .. 

                                               ІІ. Повноваження  конкурсної комісії

2.1. Конкурсна комісія:

2.1.1. Приймає на розгляд заяви та документи, необхідні для участі в конкурсі та реєструє їх. 2.1.2. Здійснює перевірку документів на їх відповідність  умовам та вимогам конкурсу.

2.1.3. Розглядає надані пропозиції, аналізує їх та оцінює   відповідно  до вимог цього  Положення.

2.1.4. Запрошує на засідання  і заслуховує  учасників конкурсу, отримує  від них роз’яснення щодо наданих пропозицій.

2.2. Рішення конкурсної комісії приймається простою більшістю голосів  її членів . Під час засідання комісії  ведеться протокол , який підписують голова та всі члени комісії.

                                             ІІІ. Процедура  проведення конкурсу

3.1. Підставою для оголошення конкурсу є рішення   сесії Гордашівської сільської ради.

3.2. Офіційне повідомлення  про проведення конкурсу, його умови та критерії оцінки   розміщуються на веб-сайті Годашівської сільської ради  із визначенням кінцевого строку подання заяв на участь в конкурсі.

3.3.Конкурсна комісія  приймає заяви та пропозиції на участь у конкурсі  з дня опублікування офіційного повідомлення протягом 15 календарних днів.

3.4. Для участі в конкурсі учасник  зобов’язаний  надати:

3.4.1. Заявку на участь в конкурсі  довільної форми;

                                                                        

3.4.2. Копії установчих документів, ліцензій, дозволів на виконання робіт та документів, що засвідчують реєстрацію в Єдиному державному реєстрі; довідку ЄДРПОУ.

3.4.3. Пропозиції щодо терміну  розробки Генерального плану забудови території с.Гордашівка та вартості виконаних робіт.

3.5. Заява та документи, що додаються, повинні бути підписані керівником та головним бухгалтером, завірені печаткою учасника конкурсу  . Документи повинні бути прошиті і пронумеровані.

3.6.  Конкурсна пропозиція  надається учасником конкурсу в конверті, на  якому зазначається поштова адреса  організатора конкурсу та найменування об’єкта  конкурсу. Пропозиції за критеріями конкурсу повинні бути підписані  однією і тією ж особою  та завірені печаткою.

3.7. Конкурсна документація надсилається за вказаною в інформаційному повідомленні поштовою адресою.  Термін прийому документів визначається за датою їх фактичної доставки.

3.8. У встановлений день та годину проведення конкурсу на засіданні комісії у присутності учасників  розглядаються зареєстровані документи та розкриваються конкурсні пропозиції, про що складається протокол, в якому фіксується  найменування учасників,  їх адреси, заявки з пропозиціями.

                                  ІV.Порядок проведення конкурсу та оголошення переможця

4.1. За результатами  конкурсу  комісія протягом не пізніше 3-х робочих днів приймає рішення про визначення переможця;

4.2. Переможцем конкурсу визначається учасник, який запропонував найкращі умови.

4.3. Основними критеріями визначення переможця конкурсу є:

4.3.1. Найкоротші терміни розробки Генерального плану забудови території с.Гордашівка.

4.3.2. Інші критерії( вартість робіт,наявність позитивного досвіду виконавця подібних робіт).

4.3.3. Виготовлення картографічної основи  території с.Гордашівка у відповідності 4.13 ДБН 5.1.1.-15:2012;

4.3.4. Виготовлення Генерального плану забудови  території с.Гордашівка у відповідності з ДБН 5.1.1. – 15:2012 та іншими регулюючими законами та нормативними актами;

4.3.5. Виготовлення планів зонування  території с.Гордашівка. Генеральний план забудови території с.Гордашівка повинен відображати концепцію розвитку  села.

4.3.6. Переможець конкурсу  організовує громадські слухання та оприлюднення  Генерального  плану  забудови  території с.Гордашівка, а також супровід проведення експертизи Генерального плану та забезпечення захисту Генерального плану на містобудівній раді.

                                                                                    

4.3.7.. Підставою для визначення переможця  є рішення конкурсної комісії

5. Після підписання протоколу та  рішення  при дотриманні  процедури проведення конкурсу, конкурс вважається таким, що  відбувся. Протокол підписують всі члени  конкурсної комісії. Інформацію про переможця оголошує голова конкурсної комісії .

6. Після підписання протоколу та рішення  конкурсної комісії  переможець та інші учасники конкурсу повідомляються про це у триденний  строк. Рішення та запрошення на переговори для узгодження проекту договору надсилається переможцю рекомендованим листом.

7. Повідомлення про результати конкурсу протягом 5-ти робочих днів після прийняття рішення про визначення переможця розміщуються на  веб-сайті Гордашівської сільської ради..

 

Секретар  сільської ради :                                                  В.М.Власенко